รายการโทรทัศน์

  • รายการมันฝรั่ง – ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท 11 เป็นประจำ วันจันทร์ ถึง วันพุธ เวลา 830 น)
     .
  •  ระเบียงข่าว – ช่อง 7    ห้องข่าว7สี  10.30-11.30

    .

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: